• WWW.TAVOGYVUNAS.LT - INFORMACINIS PORTALAS GYVŪNŲ MYLĖTOJAMS!
  • El. paštas: info@tavogyvunas.lt

Konkūro varžybos

Konkūro varžybos Kaune

Konkūro varžybos

  • Pramogos
  • Renginiai
  • Žirgynai
  • Kaunas

Aprašymas

Varžybų programa:
Rodeo klubas Marvelės žirgynas
2020-10-24
Konkūro varžybos
Konkūro varžybos

Renginio metu privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, respiratorius arba kitas veido apsaugos priemones.

Konkūras nr. 1
Art. 238.2.1 pagal laiką, lentelė A ,
Kliūčių aukštis 80 cm.
I užskaita – raiteliai iki 16 metų.
II užskaita – atvira klasė
Starto mokestis 15 eu.
Konkūras nr. 2
Art. 274.2.5 Dviejų fazių konkūras, lentelė A ,
Atvira klasė, Kliūčių aukštis 100 cm.
Starto mokestis 15 eu.
Konkūras nr. 3
Art. 238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A,
Atvira klasė. Kliūčių aukštis 120 cm.
Starto mokestis 20 eu.
Maršrutų dizaineris – Rimantas Babrauskas
Varžybų teisėja – Alvija Gražulytė
Registracija į varžybas: https://entry.equipe.com/meetings/817
Paraiškos teikiamos iki spalio 22d. 22:00h.
Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo kreiptis telefonu +370 623 11250 (Alvija) arba el.paštu alvija.grazulyte@gmail.com
Organizatorius – Rodeo klubas
Informacija dėl gardų ar techninių žirgyno klausimų:
Bartas – 8 615 57 777 , Agnė – 8 616 41 177
VARŽYBŲ NUOSTATAI
• Tvarkinga raitelio apranga, apsauginis šalmas yra privalomas kiekvienam dalyviui.
• Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu.
1. APDOVANOJIMAI
Pirmame konkūre į apdovanojimus kviečiami 10% iš startavusių kiekvienoje užskaitoje duetų. Antrame konkūre į apdovanojimus kviečiami 10% iš startavusių duetų.
Trečiame konkūre į apdovanojimus kviečiamos 5prizinės vietos, nugalėtojas apdovanojamas taure, visi prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis
VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose, https://www.etar.lt/…/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386). Žirgai turi būti ištirti 3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną kartą metuose.
2. ATSAKOMYBĖ
Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, įskaitant, bet neapsiribojant COVID-19, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grūmai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o savo turtą saugoti.Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystėmis, kitais praradimais, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
3. ELGESYS VARŽYBŲ METU
Rūkyti arklidėse griežtai draudžiama.
Visi šunys varžybų teritorijoje privalo būti pririšti prie stacionaraus objekto ar vedami žmogaus.
4. DRAUDIMAS
Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to patariame įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį sportininko dalyvavimą žirginio sporto varžybose šalies ribose ir turėti šį polisą galiojantį.
5. FILMAVIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS VARŽYBŲ METU
Informuojame, kad renginyje bus vykdomas filmavimas ir fotografavimas. Filmuojamos renginio patalpos ir dalyviai. Asmens duomenų (vaizdo įrašų ir nuotraukų) valdytojas yra varžybų organizatoriai.
6. ORGANIZATORIŲ TEISĖS
Organizatoriai pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šiuos NUOSTATUS.

To apply for this job email your details to raseliukas@gmail.com

Review Konkūro varžybos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.